SMARTA resultatmål och referensvikter

Att sätta SMARTA mål  baserat på referenser är en svår utmaning, men underlättar mycket vid planering.  Mål ökar oftast motivationen och referensvikter krävs när det går lite sämre i ryck och stöt.

Tyngdlyftning är en sluten sport, vilken är relativt enkel att räkna på, föra träningdabok och göra lite matematiska uträkningar. Det öppnar upp för att du som tränare kan använda och skapa hyggligt goda referensvärden, men det finns vissa saker du behöver känna till.

Vilka faktorer ligger bakom 1 Rep max?  Information hämtad från www.strengthandconditioningresearch.com och Chris Beardsley

Tre lyftare lyfter lika mycket men deras resultat kommer från olika faktorer

Teknik. Förmågan att koordinera kroppens rörelser på ett energisnålt,  effektivt och ändamålsenligt sätt gång på gång.

Inter muskulär koordination. (Agonist, antagonist och synergist). Samspelet mellan gas och broms. Det spelar ingen roll hur mycket du gasar om du inte släpper på bromsen. Du har säkert sätt när nybörjare utför ryck, de fångar vikten i styrkeryck och sänker sig långsamt ner till djupt sitt.

Viljestyrd kontraktion. Hur mycket vågar och kan du gasa, Ta i på riktigt. Fullt påslag från huvudet till muskel sker på belastningar, vikter från +85% av max eller +90% av max hastighet. Tyngdlyftning är en submaximal explosiv komplex idrott vilken bör tränas och utföras i hög hastighet.

Musklerna och senornas förmåga att skapa kraft: En stor muskel och en kraftig sena kan skapa mer kraft än en lite och klen. Det lättaste sättet att förstå muskelstorlekens effekt är att jämföra stöt i den lättaste klassen med den tyngsta. Kvinnor, 121 kg vs 193 kg och män  171 kg vs 263. Muskelmassa spelar roll!

Summering. De fyra olika faktorerna bidrar till 1 RM. Har lyftaren dålig teknik, svårt för att släppa bromsen eller att ta i(TAI) kommer referensvärdet värde att att förändras.  Det gör att du som tränare alltid måste förstå att referensvärden är riktlinjer,  bra att känna till och räkna på men de kommer alltid vara individuella.

Vi har lagt till ett värde i tabellen som heter avvikelse, Denna avvikelse kan betraktas som indiviudell anpasssning eller att individen bör träna mer eller mindre på en övning.  Vi räknar + om lyftaren är bättre och – om lyftaren är sämre än referensvärdet.

Lyftaren i exemplet kommer från nuläget till dömmål att utveckla sitt  resultat med 65 %. från 245 kg till 400 kg sammanlagt. Ryck från 110 till 180 och stöt från 135 kg  till 220 kg. Kroppsvikten bör öka från 48 % från 84 kg till 125 kg. Beräknad  tid i år, 6-8 år om allt går som det ska.

Drömmål är just ett drömmål. För att ett drömmål skall uppfyllas krävs att allting fungerar utan friktion i en god utvecklingsmiljö. Det är lättare sagt än gjort men drömmål skapar drömmar och en stark drivkraft framåt.

20 veckors period

Nästa 20 veckors period kommer utvecklingen vara runt 5%. En extra insats kommer ske för att utveckla axelstyrka = pressförmåga. Referensövningar kan i detta fallet vara pushpress, axelpress och bänkpress. Ökning i pushpress på 10 %. Axelstyrka i press behövs i första hand för att fixera vikten på raka arma i ryck och överstöt.

“Ju mer  lyftaren lyfter desto mindre % utveckling per år”

Varför är det viktigt att förstå sambandet mellan 1 RM i en styrkeövning och olympiska lyft. Svaret heter kraft/hastighets kurvan.  De flesta känner till att ju tyngre vikter du tränar på desto långsammare går den koncentriska fasen. Stångens hastighet i draget ligger mellan 1,4 och 2,0 m/s beroende på hur bra lyftaren  är, hur lång hen är och vilken typ av teknik hen har. Det är anledningen till att vi räknar ut hur stark du behöver vara i framför allt benen, ryggen och axlarna för att kunna lyfta en specifik vikt i ryck och stöt.

Genom att använda referensvärden och ta hänsyn till individeulla 1RM faktorer  kan du lägga upp en plan och sätta SMARTA mål. Glöm inte bort att en ökning i resultat kräver oftast en ökning i träningsbelastning vilket leder till ökat krav på återhämtning. Träningsbelastning kommer vi ta upp vid ett annat tillfälle.

Vill du lära dig mer om hur OLYBOOK kan hjälpa dig bli så bäst du kan?

NY KURS den 5 september i Helsingborg.

BOKA NU!

 

Leave a Reply

Close Menu