Personal & Hälsa

Teambuilding

effekter av att leva hälsosamt

Hälsa & framgång

Företagsnamnet Stick Ut kom till naturligt när vi kom på vår affärsidé, det var givet att vi skulle just sticka ut. Vi såg tydligt hur dynamiken i företags- och träningsvärlden påverkade individens välmående och därigenom prestationen. Att värna om medarbetarnas välmående är förmodligen den mest värdefulla investering du kan göra. Forskning pekar tydligt på att medarbetare som håller sig friska och trivs på sin arbetsplats i högre utsträckning stannar kvar på samma arbetsplats och växer inom företaget. Samtidigt spenderar företag oerhörda summor på VAB, långtidssjukskrivningar och utbrändhet som i stor utsträckning kan undvikas. Genom att behålla dina mest kompetenta medarbetare i kombination med att hålla dem friska skapar du förutsättningar för långsiktig framgång.

Medarbetares betydelse

Konkurrenter kan kopiera dina produkter, lösningar och allt däremellan. Vad dom däremot inte kan kopiera är dina medarbetare, som vi ser som den viktigaste resursen på ett företag. Vi utvecklar dem som faktiskt utvecklar ditt företag. 

Vill ni utveckla er företagskultur?

Om svaret är ja, kan vi stå till tjänst. Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss!

< SEO-text om kommunikation med länk till annan relevant tjänstsida >

Var denna utbildningen inte det ni sökte?

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?

Vad händer efter att målet uppnåtts?