Att skapa bästa förutsättningar för yngre lyftare

För många år sedan läste jag igenom anteckningar från en föreläsning av en känd rysk tränare.

Upplägget för att lära ungdomar att lyfta grundade sig på tid istället för set. Barn och vuxna klarar av att fokusera och hantera utmaningar under en begränsad tid. När vi blir trötta i kropp och knopp kommer vi lära in något annat. Varje gång du blir trött kommer din kropp hitta nya vägar för att spara energi. Tyngdlyftning är en medveten cirkusövning och långt ifrån en funktionell överlevnadsskill. Vi behöver med andra ord lära oss att göra denna mycket utmanande övning när vi är pigga både i huvudet och kroppen.

Variation är roligt och blir inte lika tråkigt över tid.

Träningarna delades in i 5 steg. 1 uppvärmning/lek, 2 teknik, 3 lustfylld lagidrott, 4 teknik och sist 5 generella övningar för styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Hela upplägget gick från enkelt till lite mer avancerat över 1 års tid.

När grabben brottades användes ett liknande upplägg. En gemensam samling, lekuppvärmning, teknik, matcher, akrobatik och till sist en lek.

Vad kan vi tyngdlyftningstränare lära av andra tränare och andra idrotter. Vad skulle kunna fungera i vår miljö. Mitt svar är nästan allt. Det fina med tid istället för set är att träningarna har en tydligt start och sluttid. Lokaler kan bokas, föräldrar kan hämta och tränarna kan planera sin egen tid. Det mindre bra är att vissa lyftare kanske inte kommer träna lika många rep per pass, men vad spelar det för roll. Lärandet tar tid och vi lär oss olika snabbt. Tre års regeln är bra att ha med sig. Det tar tre år att lära in alla egenskaper som en lyftare behöver bemästra 300 övningar, metoder, tävlingsregler, äta, vila och mycket annat.

Vi har skapat 24 pass, 12 veckor, ca 90 min per pass 2 ggr per vecka baserat på följande upplägg. Det fina med att följa en malla är att vi som tränare behöver besluta om vad som ska vara med. Vad är viktigt, vad är mindre viktigt. Självklart vill vi alla att alla ska kunna allt efter 1 gång, men det kommer ta tid, inte set.

Vi har valt att begränsa antalet lyftare till 4-7 lyftare per tränare och pass. Under de första delarna skulle vi kunna klara av 20 lyftare men när det är tid för att undervisa teknik i ryck och stöt är det svårt att hinna med mer än 5 enligt våra erfarenheter. Alla lyftare behöver utmanas på deras nivå, bli sedda, uppmuntrade och få kontinuerlig kompetent feedback. Det handlar även om tränarens minne. Vi människor kan inte hålla mycket mer än 3 saker i arbetsminnet och då blir det svårt att träna 20 individer individuellt.

Inre motivation är koden till att få alla lyftare att komma tillbaka de första 24 gångerna. Vi kan såklart inte tvinga människor att älska lyftning. Vi är övertygade om att lyftningen väljer lyftare och inte tvärtom. Om vi tränare kan göra lyftningen tillräckligt utmanande kommer fler stanna, men alla kommer inte vinna.

  • Vad varför och personlig nytta
  • Bemästring, personliga rekord, använd en PB klocka
  • Självbestämmande, ge lyftarna alternativ,
  • Trygghet, Tydliga platser, grupper och regler
  • Sociala faktorer, en bra förlåtande utvecklande grupp. Vi gillar att vara med varandra. Lyftningen är enligt oss en av de mest bondande idrotterna som finns men det vet bara dem som är där.

Inre motivation skapas av olika faktorer och är bra att ha med sig

Vad varför och personlig nytta

4-7 lyftare per tränare
Syfte: att utveckla, skapa goda atleter och lära lyftare att ryck och stöta på ett säkert sätt.
Mål: Att alla lyftarna genomför alla 24 pass

5 min Inledning
Upprop, socialsamhörighet, lära sig namn, mental förberedelse, att tänka på om dagens pass och skapa en god träningsmiljö.

Vi frågar alltid allt våra aktiva om de är redo för att träna. Vi har valt tre steg, grön, gul och röd. Vi förklarar vad vi menar och vad som ingår i de olika färgerna. Det viktiga är att aldrig färgas av färgen. Vi delar in lyftarna i de olika färgerna. Gröna och gula och dessa gäller hela passet.

Grön: Redo att slå personliga rekord, och blir pushad framåt. De kommer få lite mer uppmärksamhet och hjälp med träningen. På så sätt uppmuntrar vi lyftare att vara gröna, alla vill ha hjälp och synas av tränaren.

Gul: Ej 100 %, kan beror på att de har ätit, sovit dåligt, mycket i skolan eller känner sig inte riktigt redo.

Röd: Skadad eller sjuk. Vi tränar inte skadade eller sjuka lyftare. Har de varit hos en terapeut och vet vad de ska träna på så placeras de i en röd grupp. Denna grupp tränar tillsammans och kan med fördel ledas av en förälder. Vet de inte vad de ska göra, ombeds de att ta en promenad eller gå hem igen.

Tränarskap
Utbildande, närvarande, frågande och engagemang.

15 min TAMP uppvärmning
Gemensam tränarledd TAMP, skadeförebyggande, prestationsutvecklande, med roliga aktiviteter för att leka av sig, bonda med kompisar och skapa en god träningsmiljö.

Tränarskap
Utbildande, undervisande, frågande och strukturerad

20 min teknik
Fokus på teknik och utbildning
Pedagogisk Kompetent feedback

Tränarskap
Kompetent, tydlig, noggrann och målmedveten. 1-3 feedback per deltagare och övning.

10-20 min Lek, allmän motorisk träning och aerob idrott
Spela av sig igen, skratta, pulshöjande och generella motor program. En stor utmaning för svenska klubbar då lokalerna begränsar variationen av aktiviteter. Det handlar om att vara öppen och fråga de ungre lyftarna vad de kan tänkas göra. Utgå ifrån att gruppen har en större kompetens än varje enskild deltagare och det gäller även dig som tränare.

Tränarskap
Coachande, tillåtande, övervakande

15 min Teknik
Fokus på teknik, Idrottens specifika kvaliteter och styrka

Tränarskap
Pedagogisk Kompetent feedback och specifik.

10-20 min💪 Allmän fysisk träning
Allmänfysisk träning och tävlingar med hopp, kast, sprint, generell styrka och rörlighet. Viktigt att välja tävlingsövningar så att alla kan komma bland de bästa. Relativa och absoluta övningar, kropp- eller objektskontroll, hand/öga, hand/fot.

Tränarskap
Undervisande, tillåtande och individuell.

5-20 min Lek och grupptävlingar 😀

Sisu har mängder med bra böcker om vilka lekar du kan använda som avslut, Allt från stafetter till andra typer av gruppaktiviteter.

Exempel: Klova stången rätt med världsrekord

Denna leken är både undervisande och rolig att göra och du kan samtidigt passa på att städa upp efter er.

Tränarskap
Uppmuntrande, påhejande och rättvis

5 min Avslutning
Avslut och summering av pass samt information om nästa pass, nästa läger, nästa tävling. Att informera skapar trygghet om vad som kommer hända framåt

Personligt berömmande av arbetsinsats före prestation

High five💪👍😀 eller annat avslut

Leave a Reply

Close Menu