Anpassning av träning efter skattning

Att reflektera innan passet kan göra skillnad. Skillnad som blir mer och mer avgörande ju bättre idrottare blir.

Datum: 20180714

Pass nr:  1/2 Styrka/Uth= Två pass. Det första passet är ett styrkepass och därefter följer ett uthållighetspass

Hur mångs pass per dag  och i vilken ordning det aktuella passet ska genomföras, samt vilken typ av träning de olika passen består av,  De viktigaste passen i veckan är de specfika, all annan träning bör enligt vår filosofi  anpassas till dessa. (undantag finnsi). iV vill att våra idrottare om det är möjligt alltid kan prestera på topp i den specifika idrotten.

Varför? Idrotten är styrketräning, idrotten är teknikträning, idrotten är taktikträning, idrotten är mentalträning, social träning, motiverande  och det är i idrotten idrottaren blir uttagen till spel/match/tävling.

Off sesaon, barmark, grundperiod etc gör ju att styrketräningen klättar i prioriteringslistan.

Timing av av träning:  Specifik idrott före styrka, och styrka före uthållighet. Om styrka och uthållighet tränas innan specfik idrott bör anpassning ske. Idrotten går först. Detta gäller framför allt träningsmetoder som ger stor trötthet= jobbig träning. Vi försöker utbilda de aktiva i optimal långsiktig träning.

Klockslag: Det spelar roll när på dygnet du tränar. Vi använder boken Träningsplanering av Mikael Mattson som referens till våra aktiva.

Målet är att de aktiva skall förstå att vissa tider på dygnet är det svårare att prestera på topp. Det behöver förväntningsjustera, anpassa träningen. Vi använder readytester, träningstester och personliga rekord för att mäta utveckling.

Uppvärmning: De aktiva utbildas i att skapa en mängd olika uppvärmningsmodeller anpassade efter syfte med träningen, träningsutrustning, träningsgrupp och miljö.

  1. Temperatursökning: hjärta och cirkulation
  2. Mobillisering =led och ledfunktion
  3. Aktivering= rörelser coh muskler
  4. Readytest
Readytest: Om idottaren bedömt sig som grön( i vissa fall gul)  genomförs readytester för att kontroller omedveten trötthet framför allt i underkroppen. Våra idrottare väljder själv vilket test som de på ett enkelt sätt har tillgång till innan träningen. Vi har alltid hoppmatta och måttband framme för att underlätta.

Exempel: Om idrottaren har ett PR på 56,2 cm i  vertikal hopp och hoppar vid det aktuella tillfället endast 46 cm, ör anpasssning ske. Värdet på testen ökar ju fler gånger idrottaren har kört testet ( i början kan effektivisering av teknik påverka resultatet) Pre match, post match, formtoppning, kroppsvikt etc påverkar resultatet.

Kroppsvikt: Plötsliga förändringar i kroppsvikt kan innebära dålig kostvanor, dåliga vanor samt för tjejer menstruation.
Menscykeldag: Vi har valt att lägga denna som en egen parameter för att uppmärksamma att den är viktig. (målet är att lägga den under färger i framtiden) Anpassningen var i menscykeln idrottare befinner sig kan vara viktig. Träningsråd för kvinnor, www.idrottsforskning.se

Anteckningar: Finns det något speciellt idrottaren behöver tänka på?

Period: Vilken typ av period, avgör vilka kvaliteter som skall prioriteras och utvecklas och vilken typ av stimuli kroppen skall anpassas till. Vissa typer av träning är svår att genomföra i vissa perioder på grund av återhämtningstid.

 

Vill du lära dig mer om hur vi tänker?

Athletic Sport Strength System

Athletic Exercise and Strength Coach

Athletic performance, education and coaching

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *