Att gå ner i gymmet behöver inte alltid vara bra!

Varför ”att bara bli stark kan vara fel”

 Samma regler gäller för styrka som för teknik och de flesta atleter och tränare känner på sig att det är sant, men ändå tränar många atleter helt fel i förhållande till vilken effekt de vill få ut. Varför, troligen okunskap, trender, social påverkan och ”starka” förespråkare för nya kommersiella produkter.

Styrka är ingen trend utan specifik och gammal

När vi  tränare och atleter har enats om att styrka är specifik (SAID), vilket verkar ta lång tid, kommer det bli svårare för tränare att säga,-det är bara att bli starkare! Vi måste noga analysera idrotten och de krav på styrka som finns och därefter välja rätt övningar, intensiteten, volymen och placera in träning på rätt tid i förhållande till den specifika idrotten.

Vi behöver bland annat ta hänsyn till typ av muskelarbete, kraft, hastighet, extern belastning, kraftriktning och krav på stabilitet. Så vill du förbättra din förmåga att bromsa är vertikal excentrisk träning bättre än koncentrisk. För att förbättra förmågan att skapa kraft i hög fart är styrketräning i hög hastighet bättre. Vill du bli stark i ett specifik rörelseomfång är det bättre att träna rätt omfång än fel. Vill du bli stabilare i förhållande mot ett stabilt underlag stående, är det mindre effektivt att träna liggande.

Individuellt krav på styrka

Och inte nog med det. Vi har behov av olika styrkor, vi är olika starka, vi reagerar på olika övningar, metoder och det tar olika lång tid och….listan kan göras lång. Träningsprogram och upplägg får aldrig bli ”tränarens”, det måste bli individens och vad som är bäst för hen.

Att maximera effekten av ett träningsupplägg innebär att du behöver kunskap om varför, vad du ska göra, hur det ska gå till och när det ska göras med andra ord använda rätt verktyg till rätt arbete.

Styrka för Sport 1 2 3 4

Vi har tagit fram ett enkelt system som sparar både tid för dig som tränare och klubb,  ökars förståelsen om vad och ger framför allt bättre effektivare träning. Vi har gjort tydliga dokument, tester, övningar och metoder så att du som tränare kan vara mer närvarande, engagerade och utmanande. Det fina är att systemet har en djup vetenskaplig förankring ochär testad på Nationella idrottsprogrammet i Helsingborg på över 500 elever under 10 år

Vill ni att vi kommer presenterar vårt system förer, ta kontakt på info@athleticsportsschoo.com eller ring Anders på +46 739 47 60 48

Fyll på din övningslåda!

Troligen har du som tyngdlyftningstränare läst om de fysiologiska principerna, specificitet, variation, progressiv överbelastning, individuella anpassning och  revesibilitet. Till dessa principer kan vi även addera psykologiska principer och sociologiska.  Den viktigaste psykologiska principen är uttråkningsprincipen vilken gäller framför allt de första åren och vid inlärning. Tänk dig själv att äta ris med tonfisk i 6 veckor, tre gånger i veckan.

Du som tränare behöver alltså ha en stor övningsslåda för att tillgodose de olika principerna, optimera dess verkningsgrad och veta vilket syfte, hur de ska utföras och varför.  Alla övningar som finns i lådan bör du ha kunskap om VAD och HUR det skall utföras.

Många tränare,  precis som vi står dagligen inför den stora utmaningen att göra något mycket komplext och helthetstäckande och långsiktigt till ett enkelt träningspass för människor.

För att hjälpa er har vi har skapat övningslathund för tränare med de vanligaste övningarna vi dagligen använder för att stimulera utveckling av principer i tyngdlyftning

De nedre raderna i tabelllen är lyftens olika delar, förklarade på olika sätt. Tala till ”en bonde på en bondes vis”. Vi ser en ökning av fikonspråk inom tyngdlyftningen, Engelska och svenska termer mixas, vetenskapliga ord, latin och grekiska. En bra tränare, enligt oss, översätter, tolkar tex och förklarar på ett begripligt sätt. Alla delarna kan tränas tillsammans, optimeras eller var och en för sig, maximeras. Men oavsett hur du gör är det ryck och stöt vi tyngdlyftare tävlar i och vill utveckla över lång tid

För er som inte kan alla övningar och begrepp hänvisar vi till andra tränare, böcker eller till våra utbildningar. Vi gör det svåra enkelt och vi fyller gärna på din övningslåda och förklarar varför

TEAM OLS