Om Olybook, den kompletta tävlings- och träningsdagboken

Det är kanske på tiden att vi berättar lite mer om vår Olybook?

Vi gör det lite bekvämt för oss. När ni har anmält er till vår utbildning i planering i den kompletta tävlings och träningsdaboken Olybook kommer ni ha möjlighet att läsa det här.

Vårt mål

Vi på Olympic Lifting School har som mål att utbilda lyftare till självtänkande individer med stor kunskap om idrotten       Tyngdlyftning. Vi vill att du och alla lyftare skall lära sig analysera sina egna lyft, välja rätt övningar, metoder, justera träning och  utvärdera sin träning baserat på träningens principer. Vi vill att lyftaren skall bli sin egen ”världens bästa tränare” i framtiden.

 

Bakgrund

Vi ansåg att det inte fanns någon bok på marknaden som täckte våra, tyngdlyftningens och tränarnas behov. Vi ville ha en dagbok som hade koll på hela träningsprocessen från analyser, planering, genomförandet, utvärderingar, och vi ville ha den analog.  Så vi skapade en som har allt det vi önskade och lite till. Det blev en bok på 208 sidor, en bok fylld med möjligheter. Vi har valt att döpa den till Olybook!

För vem

OLYBOOK är gjord av tyngdlyftare och tränare för tyngdlyftare och tränare samt alla de som älskar tyngdlyftning.

Vad

OLYBOOK är den kompletta tävlings- och träningsdagboken, men du kan även se den som en utbildning eller komplement till de hjälpmedel du har idag.

Innehåll

OLYBOOK innehåller mycket, men inte allt. Vi har skrivit ner över 80 korta tips för tyngdlyftningsplanering som vi har samlat på oss från föreläsningar, utbildningar, andra tränare, lyftare, böcker och vetenskapliga studier under snart 35 år. Vi har valt att ta med det som vi dagligen använder både för våra tyngdlyftare och övriga idrottare  i en mängd olika variationer.

Analys och referensvärden, 1 x tre års grovplanering, 1 x årsplanering , fyra veckors period planering, 150 x dagspass och tävlingsdokument. Om du anser att det saknas något är det bara till att höra av dig till oss, så ser vi vad vi kan göra i framtiden.

Fördelar 

  • Du får koll på din totala träningsbelastning och dina resultat
  • Du väljer själv vad du ska förbättra vilka övningar, varför, hur och när du skall träna
  • Du kan följa din egen utveckling och se att du verkligen blir bättre över tid
  • Du kan visa andra, få andras åsikter om hur du kan utvecklas på ett säkert och effektivt sätt
  • Du kommer lära dig mer om träning allmänt och hur du gör din träning mer effektiv för dig

Finns OLYBOOK som app?

Nej, vi anser att du lär dig bäst genom att skriva, räkna och reflektera. Att lära sig är ansträngande och att lära sig förstå träning är inget undantag.

Om du behöver hjälp med träning eller utbildning?

Vi lägger regelbundet ut tips och trix i vår facebookgrupp OLYBOOK och på vår hemsida www.olympicliftingschool.com. Där  kan du även anmäla dig till utbildningar i analys, planering, teknik och utvärdering.

Olympic Lifting Camp

Vi kör kontinuerligt Camp i tyngdlyftning med fokus på teknik i ryck, vändning och överstöt. Vi börjar med analys och därefter individuellt anpassade korrigeringsövningar för att utveckla de olika momenten. Självklart kan du använda din OLYbook och få hjälp med dig träningsplanering.

Beställa böcker efter din kurs

När din bok tar slut skriver du ett mail till info@olympicliftingschool.com så skickar vi en ny.

Lycka till och grattis till ditt beslut att använda OLYBOOK och Olympic Lifting School för din egen eller andras utveckling

Team Olympic Lifiting School

 

www.olympicliftingschool.com

Instagram: olympicliftingschool

Facebook: olybook

Epost:info@olympicliftingschool.com

 

Ha koll på din vecka i Olybook

Som tränare har du en ständig utmaning med att ta reda på dina aktivas ”icketräningsliv” för att kunna planera en optimal överbelastning av träningen/stress.

Vi känner idag till att sömnen, vätskan och kosten är mycket viktiga faktorer för att skapa en god balans mellan träning, skola, arbete och övriga stressituationer.

Genom att låta dina lyftare jobba i Olybook kan du på ett enklare sätt få en god överblick av veckan och öka lyftarens medvetenhet kring stress och återhämtning.

Den 5 september kör vi en ny Olybook kurs i Helsingborg.

Just nu är det endast tre platser kvar annars får du vänta till nästa gång.

Anmälan skickar du till info@olympicliftingschool,com

OLYBOOK

 

 

SMARTA resultatmål och referensvikter

Att sätta SMARTA mål  baserat på referenser är en svår utmaning, men underlättar mycket vid planering.  Mål ökar oftast motivationen och referensvikter krävs när det går lite sämre i ryck och stöt.

Tyngdlyftning är en sluten sport, vilken är relativt enkel att räkna på, föra träningdabok och göra lite matematiska uträkningar. Det öppnar upp för att du som tränare kan använda och skapa hyggligt goda referensvärden, men det finns vissa saker du behöver känna till.

Vilka faktorer ligger bakom 1 Rep max?  Information hämtad från www.strengthandconditioningresearch.com och Chris Beardsley

Tre lyftare lyfter lika mycket men deras resultat kommer från olika faktorer

Teknik. Förmågan att koordinera kroppens rörelser på ett energisnålt,  effektivt och ändamålsenligt sätt gång på gång.

Inter muskulär koordination. (Agonist, antagonist och synergist). Samspelet mellan gas och broms. Det spelar ingen roll hur mycket du gasar om du inte släpper på bromsen. Du har säkert sätt när nybörjare utför ryck, de fångar vikten i styrkeryck och sänker sig långsamt ner till djupt sitt.

Viljestyrd kontraktion. Hur mycket vågar och kan du gasa, Ta i på riktigt. Fullt påslag från huvudet till muskel sker på belastningar, vikter från +85% av max eller +90% av max hastighet. Tyngdlyftning är en submaximal explosiv komplex idrott vilken bör tränas och utföras i hög hastighet.

Musklerna och senornas förmåga att skapa kraft: En stor muskel och en kraftig sena kan skapa mer kraft än en lite och klen. Det lättaste sättet att förstå muskelstorlekens effekt är att jämföra stöt i den lättaste klassen med den tyngsta. Kvinnor, 121 kg vs 193 kg och män  171 kg vs 263. Muskelmassa spelar roll!

Summering. De fyra olika faktorerna bidrar till 1 RM. Har lyftaren dålig teknik, svårt för att släppa bromsen eller att ta i(TAI) kommer referensvärdet värde att att förändras.  Det gör att du som tränare alltid måste förstå att referensvärden är riktlinjer,  bra att känna till och räkna på men de kommer alltid vara individuella.

Vi har lagt till ett värde i tabellen som heter avvikelse, Denna avvikelse kan betraktas som indiviudell anpasssning eller att individen bör träna mer eller mindre på en övning.  Vi räknar + om lyftaren är bättre och – om lyftaren är sämre än referensvärdet.

Lyftaren i exemplet kommer från nuläget till dömmål att utveckla sitt  resultat med 65 %. från 245 kg till 400 kg sammanlagt. Ryck från 110 till 180 och stöt från 135 kg  till 220 kg. Kroppsvikten bör öka från 48 % från 84 kg till 125 kg. Beräknad  tid i år, 6-8 år om allt går som det ska.

Drömmål är just ett drömmål. För att ett drömmål skall uppfyllas krävs att allting fungerar utan friktion i en god utvecklingsmiljö. Det är lättare sagt än gjort men drömmål skapar drömmar och en stark drivkraft framåt.

20 veckors period

Nästa 20 veckors period kommer utvecklingen vara runt 5%. En extra insats kommer ske för att utveckla axelstyrka = pressförmåga. Referensövningar kan i detta fallet vara pushpress, axelpress och bänkpress. Ökning i pushpress på 10 %. Axelstyrka i press behövs i första hand för att fixera vikten på raka arma i ryck och överstöt.

”Ju mer  lyftaren lyfter desto mindre % utveckling per år”

Varför är det viktigt att förstå sambandet mellan 1 RM i en styrkeövning och olympiska lyft. Svaret heter kraft/hastighets kurvan.  De flesta känner till att ju tyngre vikter du tränar på desto långsammare går den koncentriska fasen. Stångens hastighet i draget ligger mellan 1,4 och 2,0 m/s beroende på hur bra lyftaren  är, hur lång hen är och vilken typ av teknik hen har. Det är anledningen till att vi räknar ut hur stark du behöver vara i framför allt benen, ryggen och axlarna för att kunna lyfta en specifik vikt i ryck och stöt.

Genom att använda referensvärden och ta hänsyn till individeulla 1RM faktorer  kan du lägga upp en plan och sätta SMARTA mål. Glöm inte bort att en ökning i resultat kräver oftast en ökning i träningsbelastning vilket leder till ökat krav på återhämtning. Träningsbelastning kommer vi ta upp vid ett annat tillfälle.

Vill du lära dig mer om hur OLYBOOK kan hjälpa dig bli så bäst du kan?

NY KURS den 5 september i Helsingborg.

BOKA NU!

OLYBOOK